Antilliaan Dagblad, 16 February 2013

GreenTown presents her vision

Op uitnodiging van premier Daniel Hodge heeft een afvaardiging van de Stichting GreenTown, dhr. Andres Casimiri (voorzitter), dhr. Sinuhe Oomen (vice voorzitter) en prof. dr. Jacques van Dinteren van Royal HaskoningDHV, afgelopen vrijdag haar plannen toegelicht. De premier was geïnteresseerd in de stand van zaken rond het idee van een derde stadsdeel voor Willemstad op de locatie van de ISLA raffinaderij. De stichting heeft prof. dr. Jacques van Dinteren, van Royal HaskoningDHV, een eerste onderzoek laten doen naar de voorwaarden waaronder een dergelijke ontwikkeling kan plaats vinden. Met medewerking van ondernemingen rondom het Schottegat is gekeken naar de toekomstmogelijkheden als de Isla wegvalt.

GreenTown heeft daarop de wensen van deze bedrijven op elkaar afgestemd. Die strategie, gecombineerd met onderzoek naar de logistiek en marktkansen leidde tot de conclusie dat een dergelijk nieuw stadsdeel een sterke economische impuls voor Curaçao zal betekenen. Dit heeft GreenTown op duidelijke wijze in een brochure vervat, welk de Premier in ontvangst heeft genomen.

De Nederlandse hoogleraar schat dat het GreenTown project 10.000 tot 16.000 nieuwe arbeidsplaatsen gaat opleveren. Nadat Van Dinteren de uitkomsten van het onderzoek aan de premier, SG Stella van Rijn en een aantal medewerkers had toegelicht, heeft Andrés Casimiri, voorzitter van de stichting, de eerste stedenbouwkundige schetsen verduidelijkt. De premier en de anderen waren zeer geïnteresseerd in de presentaties.

Back